Historien og området omkring Feggesund Færgekro

Et historisk tilbageblik

Der er blevet drevet kro på stedet i ca. 400 år, og kroen har på et tidspunkt været Kgl. Privilegeret. Fra 1854 til ca. 1870 søgtes på Feggeklit området at etablere en større handelsstation ”Christiansholm”, som bl.a. omfattede landbrug, kro, købmandsgård, grovvarehandel, pakhuse, bageri, smedje, teglværk, fiskeri, befordringscenter med færge, anløbssted for dampskibe og postekspedition. Ideen var en egentlig bydannelse i området, men planerne slog fejl og i dag er der ingen rester tilbage af aktiviteterne.

Kro gennem generationer

Den nuværende kro er anlagt på stedet i 1889. I 1910 roede kro-, handels– og færgekarl Peder Kresten Pedersen – også kaldet ”Pæ Kresten”- , som var ansat på Thy-siden, over til Feggesund Kro. Da han roede tilbage havde han købt stedet. Ud over kroen drev han også færgen og Feggeklit gård.

Han døde i 1952. Af hans mange børn blev de 4 ved Feggesund. Verner og Jens Ingvard drev gården videre, og Inge og Jakob overtog den livsvarige gæstgiverbevilling på kroen. Bevillingen tillod kun udskænkning af stærke drikke til ikke-lokale gæster. Først i 1970 fik kroen beværterbevilling, som tillod udskænkning af stærke drikke til alle. I 1978 døde Inge og Jakob drev kroen alene frem til sin død i 2001, hvorefter den nuværende ejer Preben Pedersen overtog kroen. Han er således 3. generation, som driver kroen.

Fjordheste

har været en del af Feggesund Færgekro, de sidste snart 100 år. Det var Per Christian Pedersen, der i ca. 1910 anskaffede de nøjsomme arbejdsdyr, der trives godt på det sandede jord ved Feggesund Færgekro. Han købte og videresolgte hestene. Da han døde i 1952, fortsatte sønnen Jacob med at handle med fjordhestene.
I dag afgræsses arealerne af skotsk højlandskvæg og får i sommerhalvåret som en del af billedet ved Feggeklit og Feggesund.

Feggeklit

er en molerklit, som indeholder Danmarks og verdens længste sammenhængende tæppefoldning, som markeres af de tætliggende sorte askelag fra vulkansk aktivitet. Den er 24 m høj, 300 m bred og ca. 1 km. lang, og på toppen er der et næsten jævnt plateau på 40 tønder land, der dyrkes som landbrugsjord af Feggeklit gård.

Moler

Moleret blev til for knap 55 millioner af år siden på bunden af et stort hav. Havet dækkede også det område, hvor Mors og Fur ligger. Moleret består af en blanding af fint ler og ufattelige mængder af mikroskopiske diatomeer, som levede, døde og sank til bunds i molerhavet. Tilsammen blev det til et 60 m tykt lag, som blev dannet i løbet af 3 millioner år. Ingen andre steder i verden end på Mors og Fur findes et så tykt lag af moler.

Moler museet viser en flot samling af 55 milioner år gamle fossiler fra moleret, og fortæller historien om molerets dannelse, samt udnyttelsen af det i nyere tid.

Skarregård

Fra Moler Musset er der stiforbindelse til Skarregaard, som også kan nås via en grusbelagt sidevej il Feggesundvej. Skarregaard er et landbrugsmuseum, der drives af Morslands Historiske Museum. Tiden er sat i stå lige før 1950, hvor en ny bølge af mekanisering blev sat i gang i landbruget. Stuehuset er fra 1840 og er den ældste af gårdens nuværende bygninger.

Ejerslev Havn

Mod øst ligger Ejerslev havn. Denne havn var oprindeligt udskibningshavn for moler fra de bagvedliggende molerudgravninger. Disse udgravninger ligger nu som en lagune bag havnen og byder på storslåede naturoplevelser, hvilke man kan opleve på den idylliske gåtur på 1,2 km rundt om lagunen. Selve havnen er blevet uddybet og restaureret med lystbådhavn. Havnen er udbygget med broer, klubhuse og et lille museum. Havnen er bestemt et besøg værd.

Al bestilling via telefon 9775 1032