Den 8. januar 2005 var der orkan. Den ramte også kroen, men ved fælles hjælp lykkedes det at få lavet en nødparkeringsplads, så det var muligt at holde et bestilt jubilæum dagen efter.